Tìm kiếm ngành học
Học bổng toàn phần tiến sĩ của đại học AUT, New Zealand 2017

Học bổng toàn phần tiến sĩ của đại học AUT, New Zealand 2017

06.01.2017 16:15
Đại học công nghệ Auckland (AUT) hiện có học bổng tiến sĩ cho ứng viên trong nước và quốc tế. Học bổng này dành cho ngành Tiến sĩ giáo dục hay tiến sĩ triết học của khoa xã hội và nhân văn nhằm khuyến khích việc nghiên cứu trong lĩnh vực này.
Email đăng ký nhận thông tin học bổng
Hotline: 0985 002 528
Email: hoanggia.osc@gmail.com
TOP
Thông tin liên hệ
© 2015. All Rights Reserved. Design by TamPhat Softwware!.