Tìm kiếm ngành học

Học bổng đầu vào của Cao đẳng Humber, Canada năm 2016, 2017

06.01.2017 16:07

Trường Cao đẳng Humber, Canada hân hạnh trao tặng các suất học bổng toàn phần và bán phần học phí cho sinh viên quốc tế bậc cử nhân đại học vào kì học tháng 1 và tháng 9 năm 2017.

Học bổng đầu vào của Cao đẳng Humber, Canada năm 2016,  2017
  • Khu vực: Châu Mỹ
  • Quốc gia: Canada
  • Bậc học: Cao đẳng
  • Học bổng: Học bổng bán phần
  • Hạn nộp hồ sơ: 19/05/2017
Giới thiệu
Trường Cao đẳng Humber, Canada hân hạnh trao tặng các suất học bổng toàn phần và bán phần học phí cho sinh viên quốc tế bậc cử nhân đại học vào kì học tháng 1 và tháng 9 năm 2017.
Thông tin học bổng

 

 

 

 

 

Đơn vị cấp học bổng: Humber College tại Toronto, Canada

Đối tượng: Sinh viên quốc tế

Deadline

 30/9/2016 cho kì học Tháng 1 – 2017.

19/5/2017 cho kì học Tháng 9 – 2017.

Số lượng và giá trị học bổng: Một suất toàn phần và một suất $5000 cho kì học tháng 1 năm 2017. 2 suất toàn phần và 2 suất $5000 cho kì học tháng 9 năm 2017. Học bổng sẽ được trừ thẳng vào tiền học phí.

Học bổng có thể được duy trì mỗi năm, với điều kiện ứng viên phải có điểm học tập trung bình đạt 75% trở lên.

Yêu cầu:

Các ứng viên sẽ được xét học bổng dựa trên thành tích học tập, hoạt động ngoại khóa, thư giới thiệu và bài luận cá nhân.

Hạn chót nộp hồ sơ:

30/9/2016 cho kì học Tháng 1 - 2017.

19/5/2017 cho kì học Tháng 9 - 2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

Bạn phải nộp hồ sơ xin nhập học trước khi nộp đơn xin học bổng. Đơn xin học bổng sẽ được đính kèm trong thư chấp nhận của trường.

Cách nộp hồ sơ xin nhập học: Xem tại đây

Xem thêm thông tin:

Website học bổng của trường tại đây.

Theo Scholarship planet 

Email đăng ký nhận thông tin học bổng
Hotline: 0985 002 528
Email: hoanggia.osc@gmail.com
TOP
Thông tin liên hệ
© 2015. All Rights Reserved. Design by TamPhat Softwware!.